ENGLISH  

 Giriş

 Çözümler

  wCRM

  wYield Management

  wEvent Management

  wCRS

    Reservation Tech.   u

  wE-mail Marketing

 Kaynak

 Basın Bülteni

 Referanslar

 Basında Yerimiz

 İşbirlikleri

 İletişim

 Şirket

 Eleman

 Online Hotels

 

REZERVASYON TEKNOLOJİLERİ

İletişim teknolojileri otellere en üst düzeyde tanıtım ve satış olanağı sağlamaktadır. Elektronik ortam ile otel pazarlama ve oda satışı ilk olarak GDS üzerinde başladı. Satış rakamları her yıl geçen yılın katlanması şeklinde oluştu. 2001 verilerine göre sisteme kayıtlı otellerde konaklama satışlarının % 28.7'i GDS ve entegre sistemler üzerinden oluştu ve 98 Milyar Dolar ciro sağladı. Bu satışın da % 90.3'i Sabre, Amadeus, Worldspan, Galileo/Apollo sistemlerinin oluşturduğu ağ üzerinde gerçekleşti. Son iki yıldır Internet'in sağladığı kullanımı ile ADS'in yayılım hızı katlanmış ve seyahat endüstrisi elektronik ticaretin en geliştiği sektör olmuştur. 2001 yılı içinde toplam konaklama satışlarının % 9.7'si ADS üzerinden gerçekleşmiş ve 8 Milyar Dolar ciro sağlamıştır. 2005 yılında sadece ADS (Internet, VPNs) satışların % 25'i geçeceği hesaplanmaktadır. VisiGlobe, teknoloji ve sektör lideri kuruluşlarla geliştirdiği stratejik işbirliği ile bu olanakları otellere sağlamaktadır.

Rezervasyon sistemimize kayıtlı 5200'den fazla otel en ileri teknoloji yardımı ile tüm dünyada 750.000 seyahat acentasında satılmaktadır. Rezervasyonlar tamamen otomatik bir ortamda gerçek zamanlı online olarak alınmakta ve alındığı an otelin faksına veya email kutusuna ulaşmaktadır. Aynı şekilde tüm internet satış noktalarında da online satış olanağı verilmektedir. Tüm rezervasyonlar garantili ve otele doğrudan ödemelidir. Sistemimiz dünyanın en gelişmiş altyapısını ve teknolojisini sunmaktadır. Sistemimiz üzerinden 2001 yılında İstanbul'a 8.5 Milyon Dolarlık, Ankara'ya 1.5 Milyon Dolarlık rezervasyon gelmiştir. Dünyanın en büyük şirketleri (Fortune 1000) otel rezervasyonları için sistemimizi kullanmaktadır. 

DEMO - PowerPoint Tanıtım (Bağlantı 56kb modem ile 1dk sürmektedir.)

İletişim Teknolojisi ile Satış ve Pazarlama Planlaması,

VisiGlobe tüm teknolojik yapılanma öncesinde iletişim teknolojisi ile başarılı satış ve pazarlama için kapsamlı bir çalışma ile pazar bölümleri (Market Segments) oluşturma, fiyatlandırma, pazarlama planlaması, satış projeleri geliştirilmesi gibi çalışmaları otel yönetimi gerçekleştirir. Bu çalışmalardan sonra otelin maksimum verim alacağı alt yapı belirlenir ve yapılanma çalışmalarına başlanır.

GDS ve ADS için En İleri Teknoloji,

Sağlanan rezervasyon teknolojisi alt yapısında günümüzde en hızlı bağlantı olanağını sağlayan "Kesintisiz A Tipi" (Seamless Type A) bağlantı kullanılmaktadır. Bu yapı fiber optik altyapı ve uydu bağlantılarından oluşmaktadır. Bu altyapı sayesinde Brezilya'dan Japonya'ya, Avustralya'dan Kanada'ya tüm seyahat acentaları 5-7 saniye arasında rezervasyon vererek konfirmasyon almaktadır.

CRS Bağlantısı,

CRS'lerin teknolojik yapıları ve yatırımları devamlı takip edilmekte ve en üst teknoloji sağlayan CRS kullanılmaktadır. Ayrıca CRS katılımı ve kullanımı maliyet analizi, sağlanacak tanıtım olanakları değerlendirilmektedir. (2003 yılında sisteme dahil oteller uluslararası 18 fuarda ücretsiz temsil edildiler). Kullanım kolaylığı ise ayrıca incelenen bir noktadır. Tek nokta kontrolü ile tüm GDS ve bir çok ADS satış noktası verileri dinamik olarak güncellenmektedir.

ADS Tanıtım ve Satış Olanakları,

Mevcut tüm ADS satış noktaları sürekli taranmakta ve otelin satışını arttıracak tüm önemli noktalarda mevcudiyet sağlanmaktadır. Bu kaynaklarda satış potansiyeli % 95 düzeyindedir. Ayrıca otelin kendi web sitesi üzerinden "Gerçek Zamanlı Anında" (Realtime Online) satış gerçekleştirilmektedir.

DEMO - ResTech PowerPoint Tanıtım

GDS ve ADS için Sürekli Destek,

Alternatif satış planları geliştirilmesi, planlamaların yapılması, istatistiklerle sürekli performans değerlendirmesi, faaliyet raporları alınması konusunda sürekli destek verilmektedir.

Konsorsiyum Katılımları,

Konsorsiyum katılımları  planlanır. Her otelin kendi yapı, yerleşim, fiyat ve kategorisine göre özel çalışmalar yapılır ve konsorsiyum katılımları gerçekleştirilir.

Sistem Kuruluşu için Tam Destek,

Sistemin çalışır duruma gelmesi için her aşamada yapılandırma ve programlama desteği verilir.

Sistem Destek Elemanı Eğitimi,

Elektronik ortamda başarılı bir pazarlama ve satış çalışması için sistem destek elemanı olmaması düşünülemez. VisiGlobe tam bir eğitim ile sistem destek elemanı yetiştirir. Otellerin iletişim teknolojisi ile satış başarılarını sağlar.

Bilgilendirme Semineri,

Tüm Rezervasyon, Resepsiyon ve Satış Bölümü personeline bilgilendirme semineri verilir. Bu dinamik satış olanağı tüm tanıtım ve satış elemanlarına tanıtılır.

Satış Başarısı,

VisiGlobe deneyimi ve desteği ile ilk yıl otellere % 3, takip eden yıllarda % 3-8 arasında doluluk veya ciroda artış olanağı sunmaktadır.

DEMO - ResTech PowerPoint Tanıtım


 Giriş  Çözümler  Kaynak  Basın Bülteni  Referanslar  İşbirlikleri  İletişim  Şirket  Eleman  
© Copyright 2000-2006 VisiGlobe Consulting. All rights reserved.